Kenya VII - Forberedelser, workshopene og etterarbeid

Nå har jeg kommet til siste del av oppholdet i Kenya. Advarsel: Mye tekst.

Møte med Dave

Etter at "bli kjent"-ukene var ferdige måtte vi begynne å forberede til workshop. Nå fikk vi endelig møte en ung mann ved navn Dave.

Vi ansatte ham til å bli vår kontaktperson, altså en som kunne hjelpe oss med anbefalinger og transport og annen informasjon, men han ble fort en del av DINK og vår venn :D Sammen ble vi enige om å ha barnerettigheter som tema for workshopen. Dette var et tema som Dave hadde høy kompetanse i, ettersom han jobber mye med det.

Tillatelse til å jobbe på skolene

Skolesystemet i Kenya er veldig strengt. Det er så godt som bare teori, lesing, pugging. Dagene varer til ca. kl fire på ettermiddagen, og etter dét har de masse lekser som må gjøres. Og det er ikke uvanlig å få fysisk straff slik som slag dersom en ikke har gjort dem ordentlig.

Ettersom de har et relativt strengt utdanningsprogram i Kenya, kunne vi selvfølgelig ikke jobbe med elever i deres skoletid. Workshopene våre måtte derfor finne sted etter skoletid. Dave visste om to skoler som lå like i nærheten: D.E.B Primary School og ILKISONKO Secondary School. Primary tilsvarer barne- og ungdomsskole, og secondary er som videregående.

For å få lov til å holde workshop på disse skolene, måtte vi skrive søknad til både lokale myndigheter og selve skolene vi ville jobbe på. James, mannen vi bodde hos og leder i SCILO Kenya, skrev under som bevis på at vi jobbet gjennom dem. SCILO er anerkjente i dette området, noe som gjorde det lettere for oss å få programmet godkjent. Vi måtte på diverse møter med "District Child Officer" og "District Education Officer" i Loitokitok for å få godkjennelse. Både James og May-Lisa, prosjektlederen vår, ble med DINK på disse lange møtene.

May-Lisa visste virkelig hvilke knapper hun skulle trykke på og hva hun skulle si for å overtale ministrene. Og all smigeren og komplimentene hun kom med var de selvsagt helt enige i :P

Fra venstre: James(leder SCILO Kenya/han vi bodde hos), Katinka, Meg, "District Child Officer" og "District Education Officer", May-Lisa, Danu, Karl og Dave. (Katinka, Danu, Karl og jeg er vi fire som startet DINK.)

Etter den formelle prosessen, ble søknadene heldigvis godkjente! :D Vi skulle ha workshop å skolene, en time etter skoletid, to ganger i uken på hver skole. Vi bestemte oss for å ha et maksantall på ti elever fra hver av skolene. På D.E.B Primary viste det seg at de allerede hadde en etablert dramaklasse. Vi kunne dermed velge noen elever som allerede hadde litt erfaring! :)

Workshopen

I stedet for å planlegge hele workshopen med en gang, bestemte vi oss for å utvikle den etterhvert. Ved å se hvordan første økt gikk, kunne vi basere andre økt på den, osv.

Temaet for workshopen var som sagt barnerettigheter. Målet for workshopen skulle være å få den enkelte deltakeren til å reflektere over sine rettigheter og slik bli empowered(et ord jeg har valgt å beholde på engelsk, siden vi ikke har et ordentlig tilsvarende ord på norsk :p).

Det var viktig for oss at det ikke skulle være noe fasit på spørsmålene, ikke noe rett eller galt i det deltakerne mente og sa, det viktigste var at alle deltok og kom med egne meninger. Vi skulle gjennom forskjellige dramaøvelser og diskusjon oppnå refleksjon over våre rettigheter. Også vi som var veiledere.

Økt 1 - 2

De to første øktene fokuserte vi på å bli kjent med hverandre. Vi hadde diverse leker og annet for å varme opp, ha det gøy, skape trygghet og gruppefølelse. Vi fokuserte på et gjensidig samarbeidslik at vi som veiledere også var  deltakere. Noen av lekene var det vi som lærte bort, og noen lærte de til oss. Det morsomme med dette var at øvelsene de lærte oss var veldig like "slå på ring" og "bro, bro, brille" :)

Her er vi sammen med barna på D.E.B. Primary.

Legg merke til elevene i vinduene. Dette gjorde de nesten hele tiden. Det ver egentlig ikke meningen at vi skulle ha tilskuere, da dette kan forstyrre trygghetsfølelsen til gruppa, men det gikk bra. Tror de som så på fant det veldig spennende :pSammen med ILKISONKO-elevene.


Vi utvekslet hvilke forventninger vi hadde til hverandre og workshopen for på den måten å kunne avklare hva vi hadde tenkt eller ikke tenkt.

Til slutt gav vi dem tre spørsmål:

- What is the most important right to you?
- What to you want to be a right, that isn't a right?
- What do you want to do with what you have learned in the workshop after the workshop is done?

Disse spørsmålene skulle de tenke over selv og svare på i siste økt. Vi også. Grunnen til at vi fokuserte slik på egne meninger, er at Kenya er et veldig VI-samfunn. De har nesten ingen egen motivasjon - de tenker sjelden hva de selv vil, men hva som gagner samfunnet. I Norge ser vi igjen at vi har gått for langt den andre veien og er et JEG-samfunn og sjelden tenker på hva man kan gjøre for samfunnet. Begge våre land har forbedringspotensiale og kan lære av hverandre :D

Økt 3

I økt 3 diskutere vi rundt temaet barnerettigheter. I Kenya er det vanlig å dele barnerettighetene opp i fire hovedgrupper. Vi fulgte de fire som retningslinjer.

1. Survival Right.
2.
Development right.
3. Participation Right.
4. Protection Right.

Vi tok for oss hver og en av disse og vi diskuterte hvilke rettigheter som kom innenfor hver kategori. Vi diskuterte brudd på rettighetene og hva vi kan gjøre dersom de blir brutt. Vi hadde en veldig fin, dyp og var time og fikk mange interessante svar.

Økt 4

I økt 4 hadde vi noe som heter forumteater - også kalt "De undertryktes teater". (Dere kan lese mer om hva det går ut på her.)

Utifra diskusjonen fra forrige økt valgte vi et tema - tvangsgiftemål. Vi lederne hadde på forhånd laget en historie vi skulle spille for deltakerne:

"En jente på 18 år har funnet seg en gutt og de har forelsket seg. Hun får så vite at foreldrene har bestemt at hun skal gifte seg med en venn av faren. Hun gifter seg, og det viser seg at hun ikke får lov av mannen sin å gå på skolen, heller ikke gå ut å leke med gamle venner, hun må være inne og passe på huset og lage mat." (denne historien hadde vi lagd utifra historier vi hadde hørt av unge jenter vi hadde møtt som hadde opplevd akkurat slike ting.)

Vi viste historien én gang for deltakerne. Så en gang til. Den andre gangen skulle de si 'stopp' der det foregikk undertrykking/rettigheter ble brutt og komme med et forslag til jenta om hva hun kunne gjøre for bedre situasjonen. Det er kun lov til å gi forslag til den undertrykkede, altså jenta, siden jeg-personen er den eneste som har noen mulighet til forandre sin fremtid.

Forumteater er skapende teater og en velegnet metode til å kombinere teater med refleksjon. Målet med å bruke forumteater var å få dem til å tenke selv, komme med forslag til mulige løsninger underveis.

(Å prøve forumteater var veldig spennende for oss tidligere dramaelever som har gått gjennom temaet på skolen men ikke prøvd det ut på egenhånd. Vi følte det var fungerte ganske bra og at vi alle lærte noe!)

Økt 5

I den femte økta var målet at elevene skulle oppleve selv. Øvelsene vi gjennomførte gjorde at elevene fikk føle på hvor mye status har å si i samfunnet og hva slags innvirkning det kan ha på rettighetene dine.

Vi hadde f.eks en øvelse hvor alle fikk et spillkort de ikke fikk se selv men som alle andre kunne se. Toern representerte lavest status, konge høyest osv. Alle skulle gå rundt med kortet sitt i pannen og hilse på hverandre. Utifra hvordan andre behandler deg finner du ut om du har høy eller lav status, og etterpå skulle vi fortelle hvordan det føltes.

I neste øvelse tok vi to elever til vekk fra de andre, uten å vite hva den andre skulle gjøre ba vi den ene om å fortelle den andre om noe den likte å gjøre og ba den andre om å ignorere hva den første sa. De skulle så utføre 'samtalen' for resten av gruppa for å vise hva som skjedde. Etterpå diskuterte vi hvordan det føltes og hva publikum så.

Økt 6

I den sjette og siste økta hadde vi i DINK laget diplomer/setifikater til elevene som bevis på at de hadde deltatt på kurset. Papirer er veldig viktige i Kenya og det var også viktig for oss at de fikk noe igjen for deltakelsen som hadde krevd mye tid.Sertifikatet hadde bl.a. en fin logo fra SCILO og en fin logo fra DINK :)

Vi gikk gjennom de tre spørsmålene vi hadde gitt dem i første økt, og hørte mange forskjellige, fine, viktige og personlige svar. Resten av økten lekte og koste vi oss etter et vellykket prosjekt ^^

Siste økt på ILKISONKO Secondary fikk vi en hyggelig overraskelse. De kunne fortelle at dramagruppen som vi hadde startet med dem skulle fortsette som en etter-skoletids-aktivitet! :D

Refleksjon/konklusjon over workshopen

Alt i alt synes vi workshopen gikk over all forventning. Vi klarte å lage og gjennomføre et opplegg både vi og elevene var fornøyde med. Tanken bak workshopen var å få dem til å tenke selv, og personlig reflektere over sine rettigher, noe de gjorde! Vi så en tydelig forandring på elevenes deltakelsesnivå og entusiasme fra den første økten til den siste. De var mer med, turte å snakke mer og alle måtte og ville komme med sine egne meninger. Vi klarte til og med å sette spor: de skulle fortsette det vi drev med! :)

Siste tiden i Kenya

Når vi var ferdige med workshopene hadde vi lyst til å lage og sette opp et stykke sammen med de av elevene som kunne og hadde lyst, som vi kunne vise for resten av landsbyen på en av markedsdagene. Dessverre, som jeg har nevnt tidligere, er både motivasjon og TID noe landets innbyggere sliter med. Få elever kom, og de fleste kom så sent at vi valgt å avbryte etter dag to, da dette ble for uforutsigbart...

Hjemme igjen

Snart dro den ene venninen min hjem til Norge, uken etter dro jeg(helt alene) hjem og to uker etter dét kom de to siste vennene våre hjem. Vi fant ut at vi ønsket at prosjektet kunne fortsette slik at andre ungdommer (helst med dramabakgrunn) kunne dra ned til Loitokitok og oppleve noe av det samme som vi gjorde.

De to siste av oss som dro, opprettet tre dramagrupper før de forlot Kenya. Disse jobber Dave jevnlig sammen med i de baner vi har gjort. Dersom nye ungdommer fra Norge reiser ned og vil ha noen å samarbeide med, har vi disse gruppene og kan prøve det vi ikke fikk gjort: lage et stykke som skal vises for byen! :)

Målet og metoden vi har brukt

Tanken bak DINK er å bekjempe overgrep(brudd på rettigheter) gjennom drama. Men vi ønsker å gjøre det på en enkel og grunnleggende måte: Dink fokuserer på kreativitet, fri tenkning, respekt og åpenhet. Alle deltar og er like aktive. Veilederne er veiledere og ikke regissører. Vi fokuserer på 'empowering' av barn og ungdom ved å jobbe med rettigheter, fokusere på selvutvikling osv. slik at det i fremtiden kan han en effekt på overgrep mot barn og vold.


Hva skjedde så?

-       Dave ble som nevnt den kenyanske delen av DINK. Vi i Norge liker tanken på å finne nye ungdommer som ønsker å gjøre noe av det samme. DINK er fortsatt et prosjekt i en prosess og det hadde vært gøy om prosjektet kunne fortsatt gjennom noen andre, og med oss som veiledere :)

Som en avslutning vil jeg si tusen takk til alle dere som har lest, kommentert og likt innleggene mine om Kenya!

Jeg oppfordrer dere til å like facebooksiden vår(som fortsatt er under utvikling) og kanskje spre budskapet :) Kanskje du eller noen du kjenner kunne tenke seg en slik tur? :P Om det blir nye deltakere, får de i allefall være med på å forme prosjektet videre!

Igjen: Det er så deilig og hyggelig og oppmuntrende å få slik positiv tilbakemelding som jeg har fått fra dere etter et så omfattende prosjekt :B

Tusen takk <3

3 kommentarer

~°Nilenna°~

16.02.2012 kl.15:54

Oi, så utrolig spennende alt sammen hørtes ut! Så flinke dere er! Er du en av dem som begynte med dette? Jeg har liksom ikke forstått hva det har vært helt, før nå.

Jeg ble med i gruppen deres nå. :) Lykke til videre!

°Vinterperle°

16.02.2012 kl.16:02

~Nilenna~: Jeg skjønner at du ikke har forstått det før nå, for det var jo dette som var prosjektet - alt det andre som jeg har blogget om fra Kenya, var ting vi gjorde i forveien for å bli kjent med kulturen og OPPLEVE før vi begynte med prosjektet :B Men selve DINK var det prosjektet jeg skrev om nå i dette siste innlegget ;)

Å, ja jeg så det, veldig koselig! Takk <3

°Vinterperle°

16.02.2012 kl.16:03

~Nilenna~: Og ja, det var vi fire (Katinka, Danu, Karl og jeg) som opprettet hele prosjektet ;)

Skriv en ny kommentar

°Vinterperle°

°Vinterperle°

20, Oslo

Jeg er liten alv 'fanget' i Oslo. Jeg drømmer om og jobber for en bedre verden, bl.a. ved å være vegetarianer, anføre en miljøvennlig livsstil og jeg har planer om å leve selvforsynt i fremtiden, forhåpentligvis i natursamfunn <3 Som den drømmeren jeg er liker jeg naturligvis eventyr, fantasi, magi, mystikk og mytologi :) Noe av min kreativitet kommer i form av skuespill og fortellerkunst, utkledning, hekling og nylig begynte jeg å lære å spille harpe.

Kategorier

Arkiv

hits